لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳

با بررسی‌­های کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن سه نظام رتبه ­بندی معتبر بین­ المللی Times، QS و Shanghai و عملکرد دانشگاهها، لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع جهت ورود‌یهای سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ در رشته‌­های مرتبط با علوم پزشکی به شرح جدول پیوست اعلام می­‌گردد. این لیست…