اعزام دانشجو به روسیه

درباره کشور روسیه**

در سالهای اخیر دانشجویان ایرانی زیادی قصد ادامه تحصیل در کشورهای خارجی را دارند که در این میان تحصیل در روسیه به عنوان کشوری بکر، زیبا با تنوع قومی و فرهنگی فراوان بستر مناسبی برای تحصیل را فراهم اورده است. (بیشتر…)