اسلایدر تستی روسیه

روسیه که هشتمین اقتصاد دنیا را به دست آورده است توانسته با اقتصادی قدرتمند و پویا، دانشگاه‌هایی با رتبه‌های برتر در دنیا و امکانات رفاهی مناسب برای دانشجویان فراهم کند و مردمی فرهیخته را پرورش دهد. در ادامه بیشتر با دانشگاه‌ها، دوره‌های تحصیلی، هزینه‌های تحصیلی و به طورکل با تحصیل در…