پاسخ برخی پرسش های مشمولین نظام وظیفه
۱- از نظر مقررات خدمت وظیفه عمومی هر فرد ذکور ایرانی که به سن ۵۰ سال تمام شمسی برسد، معاف از انجام خدمت وظیفه‌ بوده و شناسنامه او در این ارتباط ملاک عمل خواهد بود. (متولدین قبل از ۱۳۴۹/۰۱/۱۳)
۲- در حال حاضر متولدین سنین ۱۳۵۰ لغایت ۱۳۵۴ مشمول معافیت رهبری بوده و هیچ نوع مهر خروج ویژه مشمولین به آنان تعلق نگرفته و این افراد باید با تهیه مدارک مربوطه و از طریق مراکز خدمات الکترونیکی ناجا (یا همان پلیس۱۰+) نسبت به دریافت کارت معافیت رهبری اقدام نمایند.
۳- هر فرد ذکور ایرانی با اتمام ۱۸ سالگی و ورود به سن نوزده سالگی، از اول ماه سالی که ۱۸ سال را تمام نماید، مشمول مقررات نظام وظیفه بوده و خروج او از کشور نیازمند مجوز سازمان وظیفه عمومی ناجا است. (مثال، هم اکنون متولدین اول فروردین ۱۳۸۱و قبل از آن مشمول مقررات وظیفه عمومی ناجا بوده و ممنوع الخروج می باشند.)
ضمنا چنانچه فردی متولد ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ باشد، این فرد از اول شهریور ماه سال تولد (۱۳۸۱) مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.
۴- در حال حاضر متولدین ذکور مشمول مقیم خارج از کشور که بین سنین ۱۳۵۵ لغایت ۱۳۸۱ باشند می توانند به شرط داشتن ۳ سال اقامت در خارج از کشور از مهر خروج ویژه مشمولین بهره‌مند گردند.
۵- معافیت کفالت دارای انواع مختلف بوده (حداقل ۱۲ نوع) که یکی از انواع رایج آن، معافیت کفالت پدر بالای ۷۵ سال است که فرزند ذکور بالای ۱۸ سال دیگری نداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید