لیست دانشگاه‌های مورد تایید بعد از سپتامبر۲۰۲۱

فهرست دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت بهداشت اعلام شد.

این فهرست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و در سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاه‌های موجود در این فهرست جهت ادامه تحصیل مورد تأیید است.

 

لینک وزارت علوم

دیدگاهتان را بنویسید