۱- تایید مدارک دانشگاههای مجارستان در ۲۵ کشور شنگن

۲- ارائه کلیه رشته ها اعم از گروه پزشکی و غیر پزشکی به دانشجویان بین المللی

۳- ارائه دوره پیش دانشگاهی موسوم به پیش پزشکی (Pre-medical) و پیش مهندسی (Pre-engineering)

۴- بهره مندی از امکانات خوب آموزشی با کیفیت مناسب

۵- امکان تحصیل با شهریه مناسب و مورد تایید وزارت علوم و بهداشت ایران

۶- کافی بودن مدرک دیپلم متوسطه (نظام قدیم و جدید) و پیش دانشگاهی برای ورود دانشجویان ایرانی

۷- ارائه دوره زبان انگلیسی در دانشگاه ها و کالج ها

۸- امکان تحصیل در اکثر رشته ها به زبان انگلیسی به دانشجویان بین المللی

۹- بیمه درمانی اجباری در طول مدت تحصیل و حمایت درمانی از دانشجویان بین المللی

۱۰- ارائه مدرک دکترای عمومی در پایان تحصیلات پزشکی و دندانپزشکی

۱۱- امکان تحصیل در رشته های مختلف بدون داشتن مدرک زبان معتبر (IELTS, TOFEL)

۱۲- اخذ اقامت شنگن با توجه به پذیرش تحصیلی