امتیازات تحصیل در بلاروس

–    اعتبار دانشگاه های آن در سطح بین المللی.
–    معتبر بودن مدرک دانشگاه های غیر پزشکی آن در کشور ایران.
–    امنیت بالای کشور بلاروس.
–    ارزان بودن هزینه های زندگی و شهریه دانشگاه ها نسبت به سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی دیگر.
–    شرایط مطلوب برای اخذ ویزا، نسبت به کشورهای دیگر
–    حضور تعداد  زیادی دانشجو از کشورهای اروپایی، آسیایی، ایران و کشورهای آمریکای جنوبی در زمینه پزشکی، مهندسی وهنر.